• Home
  • До всички пенсионери, имаме много важни новини за вас на 12-ти юни

До всички пенсионери, имаме много важни новини за вас на 12-ти юни

До всички пенсионери, имаме много важни новини за вас на 10-ти юни

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване
(КСО), с които се въвежда паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) с
вносител Министерският съвет.

 

Правителството одобри въвеждането на „европейска пенсия“ у нас с проекта на Закон
за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване преди година. Целта
на промените е въвеждане в националното законодателство на мерки относно паневропейски
персонален пенсионен продукт (ПЕПП). С тях се установяват единни правила за неговата
регистрация, създаване, дистрибуция, преносимост и надзор.

 

ПЕПП е допълнителен доброволен пенсионен персонален продукт, чиято цел е да допълва
съществуващите задължителни и професионални пенсионни схеми и продукти в държавите
членки.

 

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) също миналия май даде
подкрепа за промените в Кодекса за социално осигуряване, с които у нас се въвежда
Паневропейският пенсионен продукт. Вносител на предложението тогава беше вицепремиерът
и министър на финансите Асен Василев, който сега е отново финансов министър в
кабинета „Денков-Габриел“.

 

Паневропейският пенсионен продукт, придобил популярност под названието „европейска
пенсия“, ще даде възможност фондове от други страни на ЕС да навлязат на пазара
в България, да събират осигурителни вноски и да изплащат пенсии.

 

Промените ще позволят и пренасяне на осигуровките и пенсиите от една страна в
друга, в рамките на Съюза, ако осигуреният смени мястото си на живеене.

Европейските пенсии ще са изцяло на доброволен принцип, подобно на фондовете
за доброволно пенсионно осигуряване, които и в момента съществуват в българското
законодателство.

Leave A Comment