• Home
  • НОИ пусна важна информация за изчисляването на пенсиите

НОИ пусна важна информация за изчисляването на пенсиите

НОИ пусна важна информация за изчисляването на пенсиите

Националният осигурителен институт (НОИ) обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2023 г. е 1385,10 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2022 г. до 31.01.2023 г. е бил 1314,57 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Leave A Comment