• Home
  • Погледнете много внимателно трудовите си книжки, за да няма изненади

Погледнете много внимателно трудовите си книжки, за да няма изненади

Погледнете много внимателно трудовите си книжки, за да няма изненади

Счетоводителят Анелия Гечева в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

В следващите минути ще се опитаме да ви бъдем максимално полезни, като проведем разговор на теми, които касаят всички, които е добре да се коментират, за да сме информирани и за да си знаем правата. Как да възстановим здравноосигурителните си права, ако те са прекъснати по една или друга причина? На тези и още въпроси ще ни отговори сега счетоводителят Анелия Гечева. Г-жо Гечева, кои са важните неща, които трябва да знаем за здравноосигурителните си права?

Ситуацията със здравноосигурителните права е следната: В случай, че са прекъснати, за да бъдат възстановени, лицето трябва да е платило пет години назад във времето. В една такава ситуация здравноосигурителните права могат да бъдат възстановени, като имайте предвид, че всяко едно осигурено лице има право да има три неплатени месеца. Така че в случай, че той иска да си възстанови здравноосигурителните права, трябва да бъдат платени пет години назад.

В момента 28,40 лева е вноската за месец без законно установената лихва. Също така може да имате предвид, че преди да бъде платена сумата, е желателно лицата да подадат в териториалното поделение на НАП Декларация 7 – това е един много важен документ и в случай, че не бъде подаден този вид декларация, а сумата е платена, то здравноосигурителният статус на лицето пак няма да бъде възстановен.

Нека да я повторим – Декларация 7, така ли?

Точно така, Декларация Образец 7, точно така. Това е декларация по образец от Министерството на финансите. Може да бъде изтеглена от сайта на НАП, има я като образец.

И след като я попълним, какво следва? По какъв начин да платим здравноосигурителните си вноски, къде да отидем?

Първо, подаването на декларацията касае попълване на лични данни за лицето и една информация, която касае периода откога лицето иска да внася здравноосигурителните си вноски само. Това се случва след прекъсване на трудово правоотношение или след прекъсване на граждански договор, или ако лицето е било самоосигуряващо се лице и прекъсне дейност, то задължително пак трябва да подаде тази Декларация 7 преди да плати здравноосигурителната си вноска. Това е първото нещо. А по отношение на плащането – плащането може да бъде извършено във всеки един клон на банка, в EasyPay също, по банковата сметка на НАП за здравноосигурителните вноски.

Има ли и други въпроси, които трябва да бъдат изчистени относно здравноосигурителните ни права, ако те бъдат прекъснати? Ако сме били в чужбина, тогава как стоят нещата?

Ако лицето е било в чужбина, преди да си дойде от държавата членка на Европейски съюз – това подчертавам, че касае, ако лицето е работило в държава членка на Европейския съюз, то трябва да си извади документ или U1, или S041. Това са европейски документи, които се вадят от държавата членка, където лицето е работило. С този документ, вече веднъж получен, то го предоставя в териториалната дирекция на НАП, за да докаже, че то е било осигурявано. В този документ е вписано за какъв период лицето е било осигурявано, в коя държава членка на Европейския съюз и съответно от НАП нанасят тази информация върху досието на лицето и то си възстановява осигурителните права, вноски съответно само за периода, за който е било осигурявано в държавата членка на Европейския съюз. Какво се случва, ако лицето си е дошло в България и не е успяло да се сдобие с тези документи?

Не е проблем. То може да си ги изиска служебно от България, от Здравноосигурителната каса тук, в България, но лицата трябва да имат предвид, че е доста тромава процедурата, защото действително става въпрос за комуникация между държави членки, България ще иска информация от другата европейска държава и в много случаи се получава едно голямо забавяне. От опита, който имам, имало е случаи лица, които са чакали дори и година, за да получат тези документи. Така че има ли възможност, нека лицата преди да си тръгнат от държавата членка, в която са били, да изчакат и да си вземат тези документи – U1 или S041.

Г-жо Гечева, друг много важен въпрос засяга младите семейства и взимането на т.нар. бащинство, което стана сега напоследък доста модерно. Какви права за отпуск има бащата на новородено дете?

На новородено дете бащата има право на 15 календарни дни, не говорим за работни, говорим за календарни дни, от деня на изписване на детенцето. Това се доказва със служебна бележка, издадена от лечебното заведение, в което е родено детето. Те са запознати, документът е по образец, издават такава бележка точно от коя дата е изписано детето. Също така с акта за раждане те се предоставят на работодателя, на бащата и бащата излиза в т.нар. бащинство, което е както казах, 15 календарни дни. Работодателят няма право да откаже това право и този вид отпуск на бащата. Той са заплаща от Държавния фонд на общественото осигуряване, така че работодателят по никакъв начин не е натоварен да го изплаща той.

Т.е. прехвърлянето на майчинството от майката на бащата не е толкова сложно?

Тук ще ви прекъсна. Не, не е сложно. Майката си получава през този период майчинството, тя няма прекъсване на майчинство, а бащата има допълнително 15 дни. Това е периодът, в който те ще вземат детето от родилния дом, периода, в който бащата ще се радва на новороденото си детенце, ще помогне на майката да премине през този период на адаптация – все пак имат нов член в семейството, и именно поради тази причина преди години, ако не се лъжа може би 2015 г. го приеха този закон, може и да се заблуждавам, но от тогава доста време мина, бащите имат право на този вид допълнителен отпуск при раждане на детенце. Майката продължава да си получава майчинството, никакъв проблем не е за нея.

И може би тук е моментът да поговорим и за данъчните облекчения за деца. Какво можем да кажем за тях? Знаем ли кога можем да ги подадем за тази година?

Да, това е една нова практика също, защото за пръв път от миналата година беше по-голям размерът на данъчните облекчения и повече родители се възползваха от тях. Това е в действителност една много добра придобивка, като през 2022 г. дори мога да кажа, че е увеличен размерът, който ще имат право родителите да ползват, а той е именно: За едно ненавършило пълнолетие дете, това е 6000, или те ще получат данъчно облекчение от 600 лева, данъчната основа е 6000. За две деца, ако вие имате две деца, ненавършили пълнолетие, данъчната основа е 12 000, или 1200 лева ще получат родителите, и за три и повече деца те ще получат данъчно облекчение в размер на 1800 лева, което в действителност е много добра сума. По отношение на това как ще ги ползват родителите, те имат две опции. Едната опция е чрез работодателя в края на годината. Декември месец се подава декларация по образец. В декларацията се попълват данните на родителите и данните на децата и се декларира, че само единият родител ще ползва при работодателя си данъчното облекчение.

Няма значение дали майката или бащата?

Няма значение, точно така, няма значение. Подава се декларацията и работодателят в месец декември с изплащането на декемврийската заплата изплаща и сумата по данъчното облекчение. Това е единият вариант, който имат право родителите да ползват. При следващия вариант е с подаването на годишна данъчна декларация. Т.е. ако лицето по една или друга причина трябва да декларира нещо в данъчната си декларация – има граждански договор или има отдаване под наем някакъв имот, просто нещо налага подаването на тази данъчна декларация, то може със самата данъчна декларация да изиска от НАП да му възстановят сумата по данъчните облекчения. Също несложна процедура, бих казала дори доста облекчена и призовавам вашите слушатели да си извадят ПИК код от НАП, с който подаването на тази данъчна декларация е много, много лесно, защото повечето данни в нея са заредени автоматично и буквално от лицата се изисква натискане на няколко бутона, с които да потвърдят дали коректно е заредена информацията, която те получават. Така че ПИК кодът е едно много добро средство, с което те могат да получат и доста информация по отношение на техния статус. По отношение на данъчните облекчения само искам да вмъкна нещо.

Да, разбира се, кажете.

Да се възползват могат родители, които са работили. Тук е много важно те да са работили и да са внасяли Данък „Общ доход“ през годината, защото това данъчно облекчение връща данъка, който те са внесли през годината. Ако майката например е била в майчинство, трябва да имат предвид слушателите, че тя не е внасяла данъци, така че тя няма как да ползва данъчно облекчение, защото самата тя не е внесла данък. Но бащата, разбира се, има право да ползва данъчно облекчение. Така че това е важно да се отбележи и затова исках да го кажа, понеже много родители, млади семейства питат и за майката, и за бащата, но когато майката е в майчинство, пак казвам, тя няма право на това облекчение.

Г-жо Гечева, защо е важно да следим трудовата си книжка и доколко коректно се попълва тя? Друг много важен въпрос също така.

Да, това е един много важен въпрос, защото се установява, че поради технически грешки в самите трудови книжки много лица губят част от пенсиите си, не могат да докажат, че са работили. Именно поради това е много важно трудовата книжка да бъде изрядно попълнена и всички реквизити в нея да са попълнени. Отново от ефира на вашето радио призовавам хората, остане ли им време, извадете си книжките и погледнете дали в тях всичко ви се струва попълнено. Аз ще спомена важните моменти, къде трябва да гледате.

Да, нека да акцентираме на важните неща, които трябва да наблюдаваме.

Точно така. Започвам с първа страница. На първа страница много елементарно на пръв поглед има място на поглед на притежател. В мои практики се е случвало лице, което не се е подписало като притежател на трудовата книжка, отива да подава документи за пенсии, и бива върнато, защото няма подпис. Съответно той трябва да излезе от гишето, да се разпише, да вземе нов номер, да изчака новата опашка, която се е натрупала пред пенсионния отдел. Така че дори за тези елементарни неща обърнете внимание. Първа страница: Подпис на притежателя. На следваща страница има място, където трябва да има подпис и печат на работодателя и дата на издаване на трудовата книжка.

Погледнете внимателно имате ли подпис, имате ли печат на работодателя, има ли дата на издаване на трудова книжка – това е също много важно. Ако няма, то първият ви работодател, който е издал тази трудова книжка, отидете при него, надлежно да сложи подпис, да сложи печат. Оттам насетне идва моментът с вече трудовия стаж, който се вписва в трудовата книжка. Там най-допусканите грешки какви са? При приключване на трудовото правоотношение при даден работодател, работодателят трябва да приключи трудовата книжка и да я оформи надлежно.

В нея трябва да има един правоъгълен печат, в който е вписано продължителността на осигурителния и трудовия стаж на лицето. Какво се случва тук? Вписан е стажът, например лицето е работило 5 години и 5 месеца. Отдолу отново има място: Подпис на счетоводител, подпис на ръководител, подпис на управител. Ако един от тези подписи ги няма, този стаж може да не бъде признат на лицето. Връщат също от пенсионен отдел, защото вие сами разбирате, че трудовата книжка е доказателство за вашия трудов стаж.

Така че погледнете. Много често в практиката липсва подписи било то на управител, било то на изготвил. И това поражда проблеми за лицата, на които естествено им предстои пенсиониране. Тук говоря в частност трудовата книжка се ползва при доказване на трудов стаж при пенсиониране. Така че мили хора, погледнете си внимателно имате ли подписи и печати при приключване на трудовите ви книжки.

Друго нещо, което ще спомена и е важно да бъде вписано, и то касае категорийните работници – за да бъде доказано това, че вие сте категориен работник, първа или втора категория труд, това също трябва да бъде вписано в трудовата книжка. И пак в моята практика на един човек, който си подаде документи за пенсия, не беше вписано, че той е работил втора категория труд, от НОИ естествено, те са с право отказват да му признаят тази категория, която не беше малко години, и така лицето не можа да вземе добра пенсия, което мисля, че не е правилно. Така че проверявайте, проверявайте ги внимателно тези неща.

Само първа и втора категория се вписват? Така ли да разбирам?

Точно така. Категорийните работници са първа и втора категория труд. Те са вече в днешно време по-рядко срещани, има ги. Но говоря за годините преди 1997 година. Тогава наистина повече хора са били животновъди, животновъдството е категориен труд, така че там липсват определено преди 1997 година липсват и има много пропуски в трудовите книжки.

Успокояващото за по-младите хора след 1997 година е, че вече има електронен регистър. Тоест, ние счетоводителите освен в трудови книжки, ние подаваме и електронни данни към НОИ. За тези периоди, дори и да има някакъв пропуск, от НОИ имат и електронни масиви, но периодът за преди 1997 година няма такъв, и става много трудно доказуем стажът.

Leave A Comment