До всички пенсионери, имаме важни новини за Вас на 17-ти март

done

До всички пенсионери, имаме важни новини за Вас на 17-ти март

Промяната влиза в сила автоматично от 1 април 2023 г.

По-големи суми ще получат пенсионерите, които са работили през миналата година

Хората може да изберат и друга дата

Увеличение на пенсиите от 1 април ще получат 335 932 работещи пенсионери, обявиха от НОИ. Служебно ще бъдат преизчислени парите за пенсионерите, придобили осигурителен стаж след пенсионирането си или след последното преизчисление на пенсиите.

За да получат по-висока пенсия, работещите пенсионери не е необходимо да подават документи в НОИ, с които да показват, че работят и имат допълнителен стаж. Увеличението ще стане автоматично. Пенсионерите, които са работили през цялата 2022 г., от 1 април в повечето случаи ще получат към досегашната си пенсия между 15 лв. и 18 лв. допълнително, показват изчисления на “Труд news” на база формулите за преизчисляване на пенсиите. Ако пенсионер е работил само няколко месеца от 2022 г., ще получи по-малко увеличение.

Преизчислението ще обхване всички работещи пенсионери, получаващи трудови пенсии – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

Преизчисляването на пенсиите, свързани с трудова дейност, може да стане по два начина. Първият е служебно, а вторият начин е по заявление на пенсионера. Служебното преизчисляване се извършва от 1 април, като се вземат предвид данните за осигурителния доход, а за самоосигуряващите се – данните за внесените осигуровки, за времето до 31 декември на предходната календарна година и които са налични в Националния осигурителен институт към 1 март. Това означава, че от 1 април служебното преизчисляване на пенсиите ще обхване допълнителния трудов стаж, получен през 2022 г. Ако пенсионер е работил през януари и февруари 2023 г., този допълнителен стаж няма да повиши пенсията му от 1 април 2023 г., а ще бъде отчетен при преизчисляването от 1 април 2024 г.

Всеки пенсионер с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията, може да подаде заявление за преизчисляване на пенсията. При подаване на такова заявление преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните за осигурителния доход, а за самоосигуряващите се – данните за внесените осигуровки, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в НОИ. Когато към датата на преизчисляването не са налични такива данни, служителите на НОИ издават разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията. В този случай, ако след време пенсионерът отново започне да работи, пенсията му ще бъде преизчислена автоматично от 1 април, а ако иска това да става от друга дата – трябва да подаде ново заявление.

Ако преизчисляването за придобития стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на допълнителния стаж. Често пенсионерите работят на по-ниска заплата спрямо получаваната, когато са излезли в пенсия. В тези случаи при преизчисляването на пенсията се взима предвид само допълнителния стаж. Но ако заплатата на пенсионера е нараснала спрямо средния осигурителен доход за страната, то при преизчисляването ще бъде взет предвид не само допълнителният стаж, а и по-високият осигурителен доход, което ще доведе до по-голямо увеличение на пенсията от 1 април.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *