• Home
  • 65 думи със специфичен правопис

65 думи със специфичен правопис

Когато стане дума за граматика, всеки обича да се изказва относно чуждото ниво на грамотност, като най-често обаче самият той допуска грешки. Ако приемем, че езикът е националноопределящ белег, а за нашия народ – и свръхценност, помогнала ни да оцелеем и да се съхраним като нация през нелеките исторически процеси, то не е ли важно да го уважаваме, да го ценим и най-вече – да го познаваме? Решихме да подготвим за Вас някои кратки учебни статии, с които да си опресните знанията по български език, а от време на време ще Ви даваме възможност да проверявате наученото и чрез тестове. Да учим и да се забавляваме!

Днес ще обогатим списъка на думи със специфичен правопис  или просто такива, които се грешат често.

Запомнете – пише се:

Абитуриент (а не абитюрент)

Анцуг (а не анцунг)

Бенка (а не бемка)

Бонбон (а не бомбон)

Безсмислен ( а не безмислен)

Безспорен (а не безпорен)

Безпокоя (а не безспокоя)

Въставам (а не възставам)

Въстаник ( а не възстанник)

Възпирам (а не възспирам)

Странноприемница (а не страноприемница)

Полилей (а не полюлей)

Потискам (а не подтискам)

Заимствам (а не взаимствам)

Сякаш (а не всякаш)

Влязох (а не влезнах); влязохме (а не влезнахме)

Излязох (а не излезнах); излязохме (а не излезнахме)

Кренвирш (а не кремвирш)

Теоретичен (а не теоритичен)

Коригирам (а не корегирам)

Одеяло (а не одеало)

Току-що (а не току що или токущо)

Вследствие (а не в следствие)

Впоследствие (а не в последствие)

Невинаги (а не не винаги)

Неслучайно (а не не случайно)

Нехая (а не не хая)

Претекст (а не предтекст)

Юрисконсулт (а не юристконсулт)

Подставено лице (а не поставено)

Leave A Comment